logo

HARMONOGRAM INZERTNÍCH UZÁVĚREK MĚSÍČNÍKU

SCORE


Ceny inzerce v časopise SCORE


2/1 … 198 000,- Kč … rozměr po ořezu 444 x 300

1/1 … 109 000,- Kč … rozměr po ořezu 222 x 300

1/2 … 60 000,- Kč … rozměr po ořezu 106,5 x 300 vertikální; 222 x 147 horizontální

1/3 … 50 000,- Kč … rozměr po ořezu 78 x 300 vertikální; 222 x 98 horizontální

1/4 … 40 000,- Kč … rozměr po ořezu 106,5 x 148; 54 x 300 vertikální

2. strana obálky………...135 000,- Kč

3. strana obálky………...125 000,- Kč

4. strana obálky………...145 000,- Kč

Zrcadlo

1/2 … 60 000,- Kč …… rozměr po ořezu 98 x 280 vertikální

1/4 … 40 000,- Kč …… rozměr po ořezu 98 x 135

příplatek za umístění 10%

vkládaná inzerce 2,90 Kč/ks (+ 50% ceny za inzerci dle formátu vkladu)

vlepování vzorků 3,20 Kč/ks

zatavení do folie 3,60 Kč/ks


Požadavky na podklady

Digitálně ve formátech:

TIFF, JPG, PDF nebo POSTSCRIPT (kompozitní, neseparovaný, s pasováním v ose, driver SCITEX STATION, tiskový rastr 175 lpi), CMYK


Náklad 21 000

OMEGA PUBLISHING GROUP S.R.O, VOLARSKÁ 301/14, 148 00 PRAHA 4

IČO: 25788060 DIČ: CZ2578806, BANKOVNÍ SPOJENÍ: 27- 4604460217/0100